CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA NIỀM
 028 73070 968  [email protected]
Trang chủ»한국 여행»상품 “한국여행”

상품 “한국여행”

dl 01 

 

우리들에게 여행을 간다는 것이 매우 특별한 경험을 하는 것입니다. 그것이 국내 여행이든 해외여행이든 관계없이. 한국여행도 우리의 삶속에서 꿈꾸는 것들 하나입니다. 바니엠에서 고객 여러분들께 소개하는 상품 한국여행 아주 놀라운 상품들 하나가 것입니다.

dl 09

 

상품 한국여행 2가지 종류로 하나는 럭셔리 여행이고, 다른 하나는 의료관광입니다. 럭셔리 여행은 바니엠이 준비하는 것이 아니라 고객 여러분들께서 자신이 선호하는 것에 따라서 스스로 계획을 세우는 것입니다. 그러면 바니엠은 고객의 취향에 맞추어 프로그램을 설계하여 제공합니다. 의료관광은 고객의 요구에 따라 건강검진, 미용시술과 질병치료 등으로 분류될 있습니다.

dl 13

 

dl 19

 

바니엠은 저희가 제공하는 한국여행 프로그램들이 고객 여러분들이 절대로 잊을 없는 소중한 기념으로 남을 있게 충분한 권리를 누릴 있도록 보장할 것입니다.

dl 08

 

dl 05

 

바니엠이 실시하는 모든 여행프로그램은 Magokjungang 2-ro 11, W Tower 3, 502, Gangseo-gu, Seoul, Korea 소재한 한국여행회사 Star Tour Inc Co., Ltd. 함께 진행합니다.

 

 

연락처

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤCH VỤ BA NIỀM     

주소 : 35 Hoang Dieu, P.13, Q.4, TP.HCM         

핫라인: 028 73070 968       

이메일  : [email protected]

정보

도서관

컨설팅 지원

Đăng ký nhận tin

귀하는 당사의 최신 뉴스에 대한 이메일을 수신하도록 등록합니다.

Email(*)
Trường bắt buộc

Submit Now

Chúng tôi luôn tạo ra Niềm tin, Niềm vui và Niềm yêu thương cho mọi gia đình