CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA NIỀM
 028 73070 968  [email protected]
Trang chủ»Ba Niem 소개»협력회사 모집

협력회사 모집

협력회사 여러분 진심으로 환영합니다.

 

항상 저희 바니엠은 품질 좋은 상품을 생산하는 한국회사들과 베트남시장에서 협력관계를 맺기 위하여 노력하고 있습니다. 저희는 먹고 마시고 복용하고 사용할 수 있는 건강과 미용에 관련된 제품들을 취급하고 있습니다.

 

저희는 베트남전국에 걸친 유통망을 이미 갖추고 있습니다. 그래서 좋은 상품을 보유하고 있는 한국회사들의 협력제안을 기다리고 있습니다. 만약 저희와 여러분들의 회사가 좋은 협력관계를 맺을 수 있다면, 귀사의 매출증대를 저희가 도와드릴 수 있습니다.

 

양사가 협력하여 아름다운 결실을 맺을 수 있기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

 

 

* 연락처: 최우영

- Kakaotalk ID: cwysw

- 전: 010-5325-0981

 

 

연락처

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤCH VỤ BA NIỀM     

주소 : 35 Hoang Dieu, P.13, Q.4, TP.HCM         

핫라인: 028 73070 968       

이메일  : [email protected]

정보

도서관

컨설팅 지원

Đăng ký nhận tin

귀하는 당사의 최신 뉴스에 대한 이메일을 수신하도록 등록합니다.

Email(*)
Trường bắt buộc

Submit Now

Chúng tôi luôn tạo ra Niềm tin, Niềm vui và Niềm yêu thương cho mọi gia đình