CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA NIỀM
 028 73070 968  [email protected]
Trang chủ»대리점»대리점 정책

대리점 정책

Cam kết chung (공통적인 합의사항)

1. 거래당사자.

1.1. A: 바니엠상업서비스유한책임회사.

1.2. B : 자격 있는 대리점.

2. B측의 자격요건.

2.1. 제출서류: 사업자등록증.

2.2. 거래형식: 대리점이 취급하고 싶은 상품들의 프로모션패키지단위로 거래.

2.3. B측은  A측이 책정한 소비자판매가 준수하여야 하며, 어떠한 경우에도 5%이하로 할인해서 팔면 된다.

- 만약에 B측이  A측이 책정한 소비자판매가 준수하지 않으면 대리점관계는 자동 해지된다.

3. 대금지불.

3.1. 상품을 주문할 B측은 거래대금 전액을 지불하여야 한다.

3.2. 지불방식: 현금 혹은 계좌이체.

4. A측의 의무이행완성.

4.1. B측이  A측의 업무장소에서 직접 상품을 인수하였을 .

4.2. A측이  B측이 지정한 장소에 상품을 배달하여 인도하고 검품을 마쳤을 .

4.3. 위의 2가지 방법 1가지를 이행하였을  A측의 의무는 완성된다.

4.4. A측의 의무가 완성된 이후에는 B측은 어떠한 상황에서도 상품의 교환이나 반품을 요구할 없다.

5. 공통적인 합의사항의 효력.

공통적인 합의사항은 당사자간에 베트남법률에 의한 효력을 갖는다.

연락처

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤCH VỤ BA NIỀM     

주소 : 35 Hoang Dieu, P.13, Q.4, TP.HCM         

핫라인: 028 73070 968       

이메일  : [email protected]

정보

도서관

컨설팅 지원

Đăng ký nhận tin

귀하는 당사의 최신 뉴스에 대한 이메일을 수신하도록 등록합니다.

Email(*)
Trường bắt buộc

Submit Now

Chúng tôi luôn tạo ra Niềm tin, Niềm vui và Niềm yêu thương cho mọi gia đình