CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA NIỀM
 028 73070 968  [email protected]
Trang chủ»한국 여행»의료관광

의료관광

dl 20 

 

한국은 의료기술이 많이 발전한 나라들 하나입니다. 단지 정밀한 건강검진 뿐만 아니라 복잡하고 다양한 수술까지 가능합니다. 만약 지금 고객 여러분들이 어떤 질병에 걸려서 어려움을 겪고 계시다면, 바니엠과 함께 정보를 공유하시기 바랍니다. 저희는 고객분들의 비밀을 철저하게 보장해 드리며, 제일 간단하고 제일 빠른 해결방법을 안내 드리도록 하겠습니다.

dl 16 

 

dl 21

 

dl 22

 

한국에 있는 저희 협력회사 Star Tour Inc 고객 여러분들이 당한 상황과 제일 적합한 병원을 찾아드릴 것입니다. 고객 여러분들이 안심하고 바니엠과 지금 겪고 계시는 어려움들을 공유하는 것만으로 문제해결의 발걸음을 내딛으실 있습니다. 저희는 여러분의 연락을 기다리고 있습니다.

dl 17

 

감사합니다.

 

연락처

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤCH VỤ BA NIỀM     

주소 : 35 Hoang Dieu, P.13, Q.4, TP.HCM         

핫라인: 028 73070 968       

이메일  : [email protected]

정보

도서관

컨설팅 지원

Đăng ký nhận tin

귀하는 당사의 최신 뉴스에 대한 이메일을 수신하도록 등록합니다.

Email(*)
Trường bắt buộc

Submit Now

Chúng tôi luôn tạo ra Niềm tin, Niềm vui và Niềm yêu thương cho mọi gia đình